Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Καταστατικό

Μ.Κ.Ο "ΒΟΗΘΕΙΑ"

για το παιδί και τον έφηβο
Help

Κοινωνική Οργάνωση Αλληλεγγύης 

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σωματείο-Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με την επωνυμία «ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ» και το διακριτικό τίτλο «HELP» με έδρα την πόλη της  Μυτιλήνης του Ν. Λέσβου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Σωματείου είναι:
-Βασικός σκοπός της «ΒΟΗΘΕΙΑΣ» είναι η υποστήριξη του ατόμου και της οικογένειας που βρίσκεται σε κρίση και δεν μπορεί να διαχειριστεί λόγω αντικειμενικών δυσκολιών την κατάσταση που βιώνει.
Οι σκοποί  εκπορεύονται από τις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι όπως έχουν διατυπωθεί στα 54 άρθρα της Χάρτας  των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
- Η παροχή κάθε είδους υποστήριξης, ηθικής και υλικής, σε ανήλικα παιδιά και εφήβους ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, που δεν διατρέφονται κανονικά, δεν έχουν κατάλληλη και επαρκή ένδυση και υπόδηση, δεν παρακολουθούν ή παρακολουθούν πλημμελώς τα μαθήματα του Σχολείου τους, δέχονται ψυχολογική ή και σωματική βία στο οικογενειακό τους ή στο κοινωνικό περιβάλλον, έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, δεν έχουν γονείς ή είναι παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών και η οικογένεια τους δυσλειτουργεί ή είναι διαλυμένη, βρίσκονται σε προφανή αδυναμία να επιβιώσουν ή βρίσκονται σε κίνδυνο, είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν παραβατική και επιθετική συμπεριφορά, είναι θύματα χρήσης ή κατάχρησης εξαρτησιογώνων ουσιών.
- Η επέκταση της παρεχόμενης βοήθειας και στο πρόσωπο της μητέρας (ή και του πατέρα), όταν αυτή δέχεται από την ίδια ή άλλη πηγή αιτιών ψυχολογική ή σωματική κακοποίηση, ή βρίσκεται σε αδυναμία να προστατεύσει τον εαυτό της και τα παιδιά της, ή αντιμετωπίζει οποιασδήποτε άλλης φύσεως προβλήματα που την καθιστούν ανίκανη να λειτουργήσει ως μητέρα.
- Η παρεχόμενη βοήθεια προσδιορίζεται ως οικονομική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων (οικογένειας, μητέρας, παιδιού), ως βοήθεια σε είδος (είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, ρούχα, εφόδια, σχολικά είδη κ.λ.π.), ως ψυχοκοινωνική υποστήριξη από ειδικούς συνεργάτες, ως νομική υποστήριξη, όπου αυτή απαιτείται, ως κοινωνική υποστήριξη για την επιβοήθηση της οικογένειας, της μητέρας ή του παιδιού (άρση κοινωνικού αποκλεισμού, εξεύρεση εργασίας, εύρεση εναλλακτικών μέσων και πηγών βοήθειας κ.λ.π.), ως μαθησιακή υποστήριξη του παιδιού με την βοήθεια δασκάλων, καθηγητών και ψυχολόγων, ως λήψη μέτρων προστασίας από άμεσο κίνδυνο (απομάκρυνση του παιδιού ή και της μητέρας, προσωρινή ή οριστική από το οικογενειακό περιβάλλον), με την ανάληψη, παράλληλα, των εξόδων διαβίωσης των για κάποιο χρονικό διάστημα, ως λήψη δραστικών μέτρων προστασίας σε περιπτώσεις βαρειών περιστατικών, με την παροχή στέγης για κάποιο χρονικό διάστημα ή ανάθεσης της επιμέλειας του παιδιού σε ανάδοχες οικογένειες ή οργανώσεις που έχουν την δυνατότητα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης όλων των επιστημονικά και θεσμικά αρμόδιων που είναι συνεργάτες του Σωματείου και εφαρμογής των κείμενων διατάξεων του Νόμου.
- Η συμβολή στην πνευματική καλλιέργεια, στην ψυχαγωγία των προστατευόμενων παιδιών και γονέων, (με την διοργάνωση και συμμετοχή σε πνευματικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σε επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις, σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια) καθώς και στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών ή άλλων δεξιοτήτων τους.
-Η επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, πολιτιστικών, βιοτικών προβλημάτων.
- Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
- Η περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση.
- Η διάχυση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
- Η διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και μαθημάτων για ενήλικες ή ανηλίκους με στόχο την πρόληψη κατά της κοινωνικής παθογένειας και τη διάχυση της γνώσης.
- Η διάδοση καλών πρακτικών.
-H προώθηση της κοινωνικής οικονομίας με την οργάνωση συνεργατικών δράσεων και εκθέσεων προϊόντων ενηλίκων ή παιδιών.
-Η άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού και η καταπολέμηση της φτώχειας και η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή ατόμων.
-H κοινωνική υποστήριξη πολιτών σε κρίση  με ψυχοκοινωνική ενθάρρυνση, οικονομική υποστήριξη στο μέτρο των δυνατοτήτων του «ΒΟΗΘΕΙΑ», οικιακές παρεμβάσεις (επιδιορθώσεις σε χώρους πρώτης ανάγκης, παροχή αντικειμένων π.χ. κρεβατιών, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης), υποστήριξη στη μελέτη των παιδιών των οικογενειών σε κρίση.
 -Hεφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης κατά της βίας και της εγκληματικότητας
-O σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για τα παιδιά, εφήβους και νέους με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης καταστάσεων κινδύνου (κακοποίησης, bulling, πένθους, χρήσης ουσιών, διατροφής, επικίνδυνης οδήγησης, σχέσεων  κ.λ.π) και γενικότερα για θέματα που άπτονται τις κοινωνικής παθογένειας.
-H εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα που αφορούν τη χρήση Η/Υ και το διαδίκτυο και τις σύγχρονές ή παραδοσιακές τέχνες, με στόχο της ενίσχυση των εφοδίων για πρόσβαση στην εργασία των ανέργων γυναικών και νέων .
- Η λήψη κάθε άλλου μέτρου και κάθε είδους άλλης, πρόσφορης βοήθειας, που θα τίθεται στη διάθεση του Σωματείου και θα προκύπτει από την εμπειρία και την επιστημονική γνώση για παρόμοιας φύσης προβλήματα.
Προτεραιότητα στην υποστήριξη σε κάθε περίπτωση έχουν τα ανήλικα άτομα και τα  θύματα βίας.


ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
-Το Σωματείο θα λειτουργεί στους κόλπους του, Κέντρο Αναφοράς και Άμεσης Βοήθειας, με σκοπό τον εντοπισμό των περιστατικών και την αξιολόγηση των περιπτώσεων που χρειάζονται άμεση βοήθεια και περαιτέρω υποστήριξη. Το Κέντρο αυτό θα δέχεται κλήσεις και πληροφορίες για άμεση επέμβαση και συνδρομή, θα συνεργάζεται με φορείς, Νομικά Πρόσωπα, άλλα Σωματεία και

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

«Παιδική κακοποίηση-Γιατί δεν αντιδράς;»

Αν το παιδί σας κακοποιεί ή κακοποιείται από τρίτους

  • Αν αντιληφθείτε ότι το παιδί σας έχει πέσει θύμα κακοποίησης οποιασδήποτε μορφής, αντιδράστε αμέσως. Μιλήστε του, ακούστε το και κινητοποιηθείτε άμεσα. Μόνο έτσι θα σταματήσει η κακοποίηση και το παιδί σας θα έχει πιθανότητες να συνέλθει από τις τραυματικές αυτές εμπειρίες.
  • Αν το παιδί σας έχει πέσει θύμα βίας ή εκφοβισμού στο σχολείο, συζητήστε μαζί του και προσπαθήστε να του δείξετε με ποιον τρόπο θα υψώσει το ανάστημά του και θα δείξει στους διώκτες του ότι δεν ανέχεται τέτοια συμπεριφορά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ενημερώστε κάποιον δάσκαλο. Σε καμία περίπτωση μην αγνοήσετε το πρόβλημα, θεωρώντας ότι θα λυθεί από μόνο του.
  • Αν αντιληφθείτε ότι το παιδί σας έχει πέσει θύμα ρατσισμού ή άλλων διακρίσεων, μιλήστε του κι εξηγήστε του ότι το πρόβλημα δεν το έχει το ίδιο αλλά αυτοί που το κατηγορούν. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, απευθυνθείτε σε κάποιον δάσκαλο. Αν αντιθέτως, διαπιστώσετε ότι το παιδί σας είναι εκείνο που ασκεί τέτοιες συμπεριφορές, εξηγήστε του για ποιους λόγους οι απόψεις και η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτες. Αποτελέστε παράδειγμα προς μίμηση με τη δική σας συμπεριφορά.

Συμβουλές προς τους γονείς

·  Μην κατακρίνετε το παιδί σας, αλλά τη συμπεριφορά του, όταν κάνει κάτι κακό. Τιμωρήστε το στερώντας του κάποιο προνόμιο (π.χ. να δει τηλεόραση το βράδυ) και όχι με σωματική βία. Μην του αποδίδετε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς («είσαι ηλίθιος / άχρηστος / δεν κάνεις τίποτα σωστά») που υπονομεύουν την αυτοπεποίθησή του.
·  Ζητήστε του συγνώμη όταν νιώθετε ότι το αδικήσατε ή ότι ξεπεράσατε τα όρια. Επιβραβεύστε το όταν δείχνει καλή συμπεριφορά.
·  Μην αφήνετε τον εαυτό σας να χάσει τον έλεγχο. Όταν νιώσετε ότι φτάνετε στα όριά σας, απομακρυνθείτε, μετρήστε μέχρι το 10 ή αναθέστε τη φύλαξη του παιδιού για λίγο στο σύντροφό σας και βγείτε για μια βόλτα, κάντε γυμναστική ή οτιδήποτε σας ηρεμεί.
·  Εάν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά σας, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό.

Συμβουλές προς τρίτους

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι κάποιο παιδί στο περιβάλλον σας υφίσταται κακοποίηση:
  • Ακούστε το. Ενθαρρύνετε το να μιλήσει ανοιχτά, αλλά χωρίς...