Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων

Διαβάστε δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδών για την ΜΚΟ "ΒΟΗΘΕΙΑ" για το παιδί και τον έφηβο:

Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ:   <------πατήστε εδώ

ΤΟ ΕΜΠΡΟΣ :  <------πατήστε εδώ              

LesvosNews.net : <------πατήστε εδώ