Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Καταστατικό

Μ.Κ.Ο "ΒΟΗΘΕΙΑ"

για το παιδί και τον έφηβο
Help

Κοινωνική Οργάνωση Αλληλεγγύης 

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σωματείο-Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με την επωνυμία «ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ» και το διακριτικό τίτλο «HELP» με έδρα την πόλη της  Μυτιλήνης του Ν. Λέσβου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Σωματείου είναι:
-Βασικός σκοπός της «ΒΟΗΘΕΙΑΣ» είναι η υποστήριξη του ατόμου και της οικογένειας που βρίσκεται σε κρίση και δεν μπορεί να διαχειριστεί λόγω αντικειμενικών δυσκολιών την κατάσταση που βιώνει.
Οι σκοποί  εκπορεύονται από τις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι όπως έχουν διατυπωθεί στα 54 άρθρα της Χάρτας  των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
- Η παροχή κάθε είδους υποστήριξης, ηθικής και υλικής, σε ανήλικα παιδιά και εφήβους ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, που δεν διατρέφονται κανονικά, δεν έχουν κατάλληλη και επαρκή ένδυση και υπόδηση, δεν παρακολουθούν ή παρακολουθούν πλημμελώς τα μαθήματα του Σχολείου τους, δέχονται ψυχολογική ή και σωματική βία στο οικογενειακό τους ή στο κοινωνικό περιβάλλον, έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, δεν έχουν γονείς ή είναι παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών και η οικογένεια τους δυσλειτουργεί ή είναι διαλυμένη, βρίσκονται σε προφανή αδυναμία να επιβιώσουν ή βρίσκονται σε κίνδυνο, είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν παραβατική και επιθετική συμπεριφορά, είναι θύματα χρήσης ή κατάχρησης εξαρτησιογώνων ουσιών.
- Η επέκταση της παρεχόμενης βοήθειας και στο πρόσωπο της μητέρας (ή και του πατέρα), όταν αυτή δέχεται από την ίδια ή άλλη πηγή αιτιών ψυχολογική ή σωματική κακοποίηση, ή βρίσκεται σε αδυναμία να προστατεύσει τον εαυτό της και τα παιδιά της, ή αντιμετωπίζει οποιασδήποτε άλλης φύσεως προβλήματα που την καθιστούν ανίκανη να λειτουργήσει ως μητέρα.
- Η παρεχόμενη βοήθεια προσδιορίζεται ως οικονομική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων (οικογένειας, μητέρας, παιδιού), ως βοήθεια σε είδος (είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, ρούχα, εφόδια, σχολικά είδη κ.λ.π.), ως ψυχοκοινωνική υποστήριξη από ειδικούς συνεργάτες, ως νομική υποστήριξη, όπου αυτή απαιτείται, ως κοινωνική υποστήριξη για την επιβοήθηση της οικογένειας, της μητέρας ή του παιδιού (άρση κοινωνικού αποκλεισμού, εξεύρεση εργασίας, εύρεση εναλλακτικών μέσων και πηγών βοήθειας κ.λ.π.), ως μαθησιακή υποστήριξη του παιδιού με την βοήθεια δασκάλων, καθηγητών και ψυχολόγων, ως λήψη μέτρων προστασίας από άμεσο κίνδυνο (απομάκρυνση του παιδιού ή και της μητέρας, προσωρινή ή οριστική από το οικογενειακό περιβάλλον), με την ανάληψη, παράλληλα, των εξόδων διαβίωσης των για κάποιο χρονικό διάστημα, ως λήψη δραστικών μέτρων προστασίας σε περιπτώσεις βαρειών περιστατικών, με την παροχή στέγης για κάποιο χρονικό διάστημα ή ανάθεσης της επιμέλειας του παιδιού σε ανάδοχες οικογένειες ή οργανώσεις που έχουν την δυνατότητα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης όλων των επιστημονικά και θεσμικά αρμόδιων που είναι συνεργάτες του Σωματείου και εφαρμογής των κείμενων διατάξεων του Νόμου.
- Η συμβολή στην πνευματική καλλιέργεια, στην ψυχαγωγία των προστατευόμενων παιδιών και γονέων, (με την διοργάνωση και συμμετοχή σε πνευματικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σε επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις, σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια) καθώς και στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών ή άλλων δεξιοτήτων τους.
-Η επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, πολιτιστικών, βιοτικών προβλημάτων.
- Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
- Η περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση.
- Η διάχυση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
- Η διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και μαθημάτων για ενήλικες ή ανηλίκους με στόχο την πρόληψη κατά της κοινωνικής παθογένειας και τη διάχυση της γνώσης.
- Η διάδοση καλών πρακτικών.
-H προώθηση της κοινωνικής οικονομίας με την οργάνωση συνεργατικών δράσεων και εκθέσεων προϊόντων ενηλίκων ή παιδιών.
-Η άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού και η καταπολέμηση της φτώχειας και η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή ατόμων.
-H κοινωνική υποστήριξη πολιτών σε κρίση  με ψυχοκοινωνική ενθάρρυνση, οικονομική υποστήριξη στο μέτρο των δυνατοτήτων του «ΒΟΗΘΕΙΑ», οικιακές παρεμβάσεις (επιδιορθώσεις σε χώρους πρώτης ανάγκης, παροχή αντικειμένων π.χ. κρεβατιών, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης), υποστήριξη στη μελέτη των παιδιών των οικογενειών σε κρίση.
 -Hεφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης κατά της βίας και της εγκληματικότητας
-O σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για τα παιδιά, εφήβους και νέους με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης καταστάσεων κινδύνου (κακοποίησης, bulling, πένθους, χρήσης ουσιών, διατροφής, επικίνδυνης οδήγησης, σχέσεων  κ.λ.π) και γενικότερα για θέματα που άπτονται τις κοινωνικής παθογένειας.
-H εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα που αφορούν τη χρήση Η/Υ και το διαδίκτυο και τις σύγχρονές ή παραδοσιακές τέχνες, με στόχο της ενίσχυση των εφοδίων για πρόσβαση στην εργασία των ανέργων γυναικών και νέων .
- Η λήψη κάθε άλλου μέτρου και κάθε είδους άλλης, πρόσφορης βοήθειας, που θα τίθεται στη διάθεση του Σωματείου και θα προκύπτει από την εμπειρία και την επιστημονική γνώση για παρόμοιας φύσης προβλήματα.
Προτεραιότητα στην υποστήριξη σε κάθε περίπτωση έχουν τα ανήλικα άτομα και τα  θύματα βίας.


ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
-Το Σωματείο θα λειτουργεί στους κόλπους του, Κέντρο Αναφοράς και Άμεσης Βοήθειας, με σκοπό τον εντοπισμό των περιστατικών και την αξιολόγηση των περιπτώσεων που χρειάζονται άμεση βοήθεια και περαιτέρω υποστήριξη. Το Κέντρο αυτό θα δέχεται κλήσεις και πληροφορίες για άμεση επέμβαση και συνδρομή, θα συνεργάζεται με φορείς, Νομικά Πρόσωπα, άλλα Σωματεία και
Οργανώσεις με παρόμοιο πεδίο δράσης, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως τον Εισαγγελέα Ανηλίκων, τον Επιμελητή Ανηλίκων, το Δήμο Μυτιλήνης, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Αστυνομική Δ/νση Ν. Λέσβου, την Ι.Μ. Μυτιλήνης και Μυθήμνης, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Συνήγορο του Παιδιού, το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, τις Παιδοψυχιατρικές Κλινικές των Νοσοκομείων, τα Παιδικά Χωριά SOS, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Ελληνικό Παιδικό Χωριό, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (δασκάλους, καθηγητές, Διευθυντές, Προϊσταμένους, Σχολικούς Συμβούλους), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον Ερυθρό Σταυρό, την Γενική Γραμματεία Ισότητας και τα Κ.Ε.Θ.Ι., τον ΟΑΕΔ, την UNICEF και άλλες τοπικές και διεθνείς οργανώσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων και της κείμενης νομοθεσίας.
- Για την υποδοχή και προστασία των περιστατικών, το Σωματείο θα θέσει σε λειτουργία «Κέντρο Ημέρας», σε χώρο μισθωμένο ή και ιδιόκτητο, όταν αυτό καταστεί δυνατό. Στο Κέντρο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα διημέρευσης παιδιών, τα οποία θα λαμβάνουν στο βαθμό που αυτό θα είναι δυνατό από τους πόρους και τις συνεργασίες υποστήριξης, τροφή, μαθησιακή βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη, παροχές σε είδος κ.λ.π. Στη διάρκεια της διημέρευσης θα πραγματοποιούνται και ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις, παιχνίδια, κ.λ.π. Στόχος είναι η παρεχόμενη βοήθεια να είναι αδιάλειπτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να ενισχύεται κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών, με την παροχή κάθε είδους ευκαιριών απασχόλησης των παιδιών που θα βρίσκονται υπό την εποπτεία του Σωματείου.
- Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα διανυκτέρευσης παιδιού και μητέρας (ή πατέρα), υπό προϋποθέσεις, για όσο διάστημα απαιτείται, με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη, και την εξεύρεση λύσεων στα διάφορα προβλήματα, για την ασφαλή επιστροφή στο οικογενειακό περιβάλλον, ή την εύρεση στέγης εκτός αυτού, όταν επιβάλλεται. Στο Σπίτι θα παρέχεται πλήρης υλική, ηθική και ψυχολογική υποστήριξη στη μητέρα ή και στην οικογένεια με την βοήθεια των ειδικών συνεργατών, καθώς και συμβουλές προς άρση των αιτιών που δημιουργούν την οικογενειακή δυσλειτουργία και προς διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής επανένταξης και αποδοχής των φιλοξενούμενων.
- Το Σωματείο θα καθορίσει τον Οργανισμό του Κέντρου Ημέρας, το κτιριολογικό του πρόγραμμα, το είδος και τον αριθμό του προσωπικού και τον προϋπολογισμό λειτουργίας του, με απόφαση του Δ.Σ. Στην ίδια απόφαση θα προσδιοριστεί ο αριθμός των μελών της Διοίκησης του Κέντρου Ημέρας,  οι ιδιότητες και η προέλευση των μελών του, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και ο τρόπος λειτουργίας του. Ειδικότερα, το Σωματείο κατ’ αρχήν, και δι’ αυτού, το Δ.Σ., εν συνεχεία, θα προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, καθαρίστριες, μαγείρους, φύλακες, δασκάλους, διοικητικό προσωπικό κ.λ.π.
-Το Σωματείο θα μπορεί να συστήσει χώρο φιλοξενίας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες φύλαξης και αγωγής σε οικογένειες που έχουν αποδεδειγμένα από κοινωνικές υπηρεσίες ή κατά την εκτίμηση των εξειδικευμένων στελεχών ή εθελοντών μας, ανάγκη και με συμβολικό αντίτιμο σε άλλες οικογένειες για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου.
-Το Σωματείο μπορεί να λειτουργεί κατά τα ανωτέρω και σεμινάρια κατασκευών και κατάρτισης από εξειδικευμένα στελέχη για παιδιά και εφήβους όπως βιβλιοδεσίας, κατασκευή ευχετήριας κάρτας, ατομικής υγιεινής, θεατρικής και μουσικής παιδείας, δημιουργικής φαντασίας, συγγραφής παραμυθιών κ.λ.π
-Το Σωματείο θα μπορεί να αναπτύξει στεγνά δηλαδή χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων, προγράμματα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες και συμπεριφορές σε παιδιά και εφήβους ή και του γονέα ή γονέων του, με τη συνεργασία εξειδικευμένων συνεργατών ή φορέων. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιεί κάθε επιστημονικά έγκυρο μέσο (εργοθεραπεία, κοινωνική αποκατάσταση, ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη κ.λπ).
- Η δράση του Σωματείου θα βασίζεται πρωτίστως σε εργασία εθελοντών, μελών και μη, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων του έκαστος. Το Σωματείο θα παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης, με τη διενέργεια σεμιναρίων, σ’ όσους εθελοντές επιθυμούν να παρέχουν ειδικές υπηρεσίες ψυχολογικής ή και μαθησιακής υποστήριξης.
- Το Σωματείο θα συμμετέχει σε Δίκτυα εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, παρεμφερούς δράσης, με σκοπό την επίτευξη των επιδιώξεων του και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και της δράσης του. Για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιεί εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές, θα διοργανώνει και θα συμμετέχει σε Επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια, καθώς και σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια που θα προωθεί την ιδέα του εθελοντισμού καθώς και την ανάγκη άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, την πρόληψη και καταπολέμηση της χρήσης και κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς εν γένει, υπό μορφήν διαλέξεων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών δρώμενων κ.λ.π.
- Το Σωματείο θα αναδεικνύει την δράση του και θα επιδιώκει την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω απ’ αυτήν, μέσα από μια πολιτική δημοσίων σχέσεων, στην οποία θα περιλαμβάνονται καμπάνιες, συνεντεύξεις και συμμετοχή σε εκπομπές Μ.Μ.Ε., δημοσιεύσεις στον τύπο και με την χρήση του Διαδικτύου, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, ειδικού εντύπου (περιοδικού ή εφημερίδας), παραγωγή καλλιτεχνικών και συγγραφικών (έκδοση βιβλίων, εντύπων κ.α) προϊόντων κ.λ.π.
-Στο Σωματείο μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση φοιτητές Δημοσίων Σχολών (Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ) εφόσον υπάρχει σχετική ειδικότητα εργαζομένου.
- Το Σωματείο είναι ακηδεμόνευτο και λειτουργεί ανεξάρτητα και εκτός κάθε πολιτικής σκοπιμότητας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά κι επίτιμα.

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε πολίτης, εφόσον διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, διατηρεί τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν έχει καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις των οποίων η τέλεση αντίκειται στους σκοπούς και τις ιδέες του Σωματείου και εφόσον προηγουμένως δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τακτικό μέλος θα πρέπει να παραμείνει για δύο έτη ως δόκιμο  και στο διάστημα αυτό να επιδείξει με την οικειοθελή και εθελοντική του συμμετοχή ότι ενδιαφέρεται συμμετέχοντας σε δράσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του Σωματείου. Με την πάροδο των δύο ετών δοκίμου μέλους, το Δ.Σ του Σωματείου αποφασίζει για την συμμετοχή του ως τακτικό μέλος, εφόσον υποβάλλει αίτηση και προσκομίσει επιστολές πρότασης συμμετοχής του στο Σωματείο από δύο τακτικά μέλη του.
Τακτικά μέλη κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ μπορούν να γίνουν άμεσα δηλαδή χωρίς την πάροδο της δόκιμης συμμετοχής μέλους, και εφόσον προταθούν από δύο τακτικά μέλη,  εξειδικευμένοι επιστήμονες των ειδικοτήτων Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Εκπαιδευτικών, Ιατρών, Δικηγόρων ή άλλων Νομικών, Κοινωνιολόγων, Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Φυσικοθεραπευτών ή άλλων ειδικοτήτων του τομέα υγείας και πρόνοιας, εκπαίδευσης και νομικών επιστημών.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά με την προσωπικότητα και την δράση τους στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Η ανακήρυξη γίνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στα όργανα και στις δράσεις του Σωματείου, έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου, αλλά όχι εκλέγειν κι εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
  1. Η εγγραφή γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας του υποψήφιου μέλους ή άλλου δημοσίου εγγράφου και την υποβολή αίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με θέμα την εγγραφή του υποψήφιου μέλους στο μητρώο των μελών, η οποία περιέχει και υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού, τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2.  Για την αποδοχή της αίτησης αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον το υποψήφιο μέλος -εξαιρουμένων των ιδρυτικών- προταθεί από δύο τακτικά μέλη του Σωματείου.
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται με απόφαση του, την οποία λαμβάνει στη πρώτη τακτική συνεδρίαση του, μετά την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά απορρίπτει αυτήν. Στην περίπτωση αυτή το υποψήφιο μέλος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του, στην πρώτη τακτική Γ.Σ.
  4. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
    Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, να παρακολουθούν ελεύθερα τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να συμμετέχουν στις εκλογοαπολογίστικες Συνελεύσεις, εφ’ όσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, να προκαλούν τη σύγκληση έκτακτων Γ.Σ. με τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και να υπογράφουν στο βιβλίο παρουσιών σε κάθε Γ.Σ. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από την αναγνώρισή τους ως τέτοια.
Τα δόκιμα μέλη έχουν δικαίωμα παρακολούθησης των Γ.Σ καθώς και το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.
Τα μέλη εγγράφονται στο Σωματείο καταβάλλοντας εφ’ άπαξ ποσόν των 10 ευρώ (10€) για το δικαίωμα εγγραφής, το ύψος του οποίου επανακαθορίζεται αιτιολογημένα από το Δ.Σ και πληρώνουν ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας είναι δέκα ευρώ (10€) και επίσης επανακαθορίζεται αιτιολογημένα από το Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις. Περίπτωση διαγραφής επίτιμου μέλους υπάρχει αν συντρέξουν οι λόγοι που ισχύουν και για κάθε τακτικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
    Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο με έγγραφη δήλωση του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται στο Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
    Μέλος χάνει την ιδιότητα του και αποβάλλεται αν διαπράξει αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε τελεσίδικα από τη Δικαιοσύνη και του οποίου η τέλεση αντίκειται στους σκοπούς του Σωματείου ή η στάση ζωής του  αντιβαίνει στις ιδέες και τους σκοπούς που πρεσβεύει το Σωματείο και στις διατάξεις του Καταστατικού. Το μέλος αυτό καλείται σε απολογία από το Δ.Σ., το οποίο εισάγει το θέμα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνει επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση διαγραφής με πλειοψηφία τα 2/3 των μελών της και απαρτία του ½ του συνόλου των μελών του Σωματείου.
    Επίσης τακτικό μέλος διαγράφεται αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το καταστατικό ή το νόμο ή αν δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για δύο (2) συνεχόμενα έτη. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να επανεγγραφεί κατά ανωτέρω προβλεπόμενα, καταβάλλοντας τις οφειλές του.
Μέλος που συνδέεται με το σωματείο με σχέση εργασίας ή έργου, καταγγέλλεται η σύμβασή του από το Σωματείο, όταν διαγραφεί ή αποβληθεί, εκτός από την περίπτωση της μη καταβολής των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το σωματείο.  

ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα όργανα του Συλλόγου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών, 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   
1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του Σωματείου και δι’ αυτής εκφράζεται η θέληση των μελών του.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο, εκτός εάν από το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, εποπτεύει και ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, ιδία δε:
α. Διενεργεί έλεγχο στις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.
γ. Προκηρύσσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Σωματείου, εντός δεκαπενθημέρου από την ημέρα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης.
δ. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και κάθε αντιπρόσωπο του Σωματείου.
ε. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
ζ. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου.
η. Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου, την αναγκαία πολιτική συνεργασιών, την επιβολή έκτακτων εισφορών, τη σύναψη δανείων, την προσχώρηση του Σωματείου σε Δίκτυα κ.λ.π.
θ. Ψηφίζει και αλλάζει κανονισμούς λειτουργίας Οργανισμών που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Σωματείου, καθώς και την διάλυση αυτών.
ι. Συζητάει και αποφασίζει για κάθε θέμα και πρόταση που εισάγεται από το Δ.Σ. ή τα μέλη και γενικώς έχει την εποπτεία του Σωματείου.
ια. Εκλέγει αντιπροσώπους που θα διοικούν το ‘Σπίτι’ προστασίας του παιδιού.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.
4. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
    Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, η πρώτη μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους και η δεύτερη έξι μήνες μετά, με ατομικές προσκλήσεις προς τα μέλη του, υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο κι από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό μέσο.
Σ’ αυτήν εισάγονται για έγκριση:
α. Ο διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.
δ. Κάθε άλλο θέμα, εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που υποβάλλεται από την διοίκηση ή από μέλος κι εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
    Στο τέλος της πενταετίας, όταν λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία δέχεται ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ και εκλέγει νέα μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε.
2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται κάθε φορά που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα, από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή όταν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσα σε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με ατομικές προσκλήσεις προς τα μέλη του, υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο κι από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., στις οποίες αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό μέσο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσθέσει και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, που όμως δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των άλλων θεμάτων, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική  Συνέλευση.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 29 του παρόντος καταστατικού και 100 του Αστικού Κώδικα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν  παρευρίσκεται σε αυτή τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) των μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός μελών.
2. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως  στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο Βιβλίο παρουσιών των μελών. Απαγορεύεται η  συμμετοχή των μελών στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
3. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Αμέσως εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
4. Ο γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης φροντίζει για την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια την καθαρογραφή τους στο Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και παραδίδεται στον Γενικό Γραμματέα προς προφύλαξη.
5. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να καταγράφονται με οπτικά και ηχητικά μέσα καταγραφής αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε θέματα έγκριση λογοδοσίας και σε προσωπικά θέματα, λαμβάνονται με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας. Κατά την διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα μέλη που έχουν το δικαίωμα ψήφου. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή ανάταση της χειρός, ουδέποτε όμως δια βοής. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή το νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των προτάσεων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κι εάν υπάρξει νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται και καλείται η Γενική Συνέλευση να κάνει τρίτη πρόταση, που θα αποτελέσει σύγκλιση των δύο απορριπτόμενων προτάσεων με τις περισσότερες ψήφους και θα τεθεί σε ψηφοφορία.
2. Σε κάθε ψηφοφορία που για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.
3. Απόφαση της συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, εάν στη συνέλευση παρευρέθησαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
4. Δια την διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων μελών.
5. Για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται στη Γενική Συνέλευση η  παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
6. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του Σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που στελεχώνεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και έναν (1) Σύμβουλο, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών, κάθε πέντε έτη, μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους. Επίσης εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν, κατά τη σειρά της εκλογής τους. Ειδικά για την πρώτη εκλογή του Δ.Σ ορίζεται ότι αυτή θα λάβει χώρα εντός τριών μηνών από την αναγνώριση του παρόντος σωματείου από το αρμόδιο Δικαστήριο και την εγγραφή του στα βιβλία σωματείων του αρμόδιου Δικαστηρίου.
2.Εκλεγμένα πολιτικά πρόσωπα (Βουλευτής, Νομάρχης, Δήμαρχος, κ.τ.λ.) δεν έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Εάν κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί θέση μέλους του, τότε αυτή η θέση συμπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος. Η αναπλήρωση γίνεται πάντα με τη σειρά επιτυχίας του κάθε αναπληρωτή. Σε περίπτωση που κενωθούν τρεις (3) θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
4.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε, εκπίπτει από το αξίωμα του και αναπληρώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ. 3 του άρθρου αυτού, εκτός εάν κωλύεται για σοβαρούς λόγους και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
5.Τα έξοδα που καταβάλλουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το ταμείο του Σωματείου.
6.Όπως κάθε μέλος, οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωματικοί του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργου ή εργασίας με το Σωματείο εφόσον η ειδικότητα τους κριθεί αποδεδειγμένα αναγκαία.


ΑΡΘΡΟ 15
ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στα πέντε (5) έτη. Αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει την αντίστοιχη ημέρα συμπλήρωσης της πενταετίας. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα, εντός δέκα (10) ημερών, από την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Εάν ο συγκεντρώσας τους περισσότερους σταυρούς αδρανήσει, τότε προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης. Σε μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο  Ταμίας και ο Σύμβουλος. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών τη σφραγίδα του Σωματείου, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και γενικά οτιδήποτε ανήκει στο Σωματείο, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
2.Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν την θητεία των τακτικών που αναπληρώνουν.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα επανεκλογής.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το  Σωματείο, σε όλες τις δικαστικές κι εξώδικες σχέσεις του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκπροσωπείται σε ορισμένες περιπτώσεις, σε δικαστικές ή άλλου είδους σχέσεις του, από πληρεξούσιο που ορίζει με απόφαση του.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου διοικεί αυτό και φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του και την πιστή τήρηση και εκτέλεση των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Αποφασίζει για την εγγραφή των μελών και προτείνει την διαγραφή ή την αποβολή τους.
β. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών του Σωματείου, πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
γ. Αποφασίζει για την πρόσληψη ειδικού προσωπικού ή την σύναψη συμβάσεων έργου με επιστημονικό προσωπικό.
δ. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
ε. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου
στ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και καθορίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους.
ζ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
η. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, τους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων των δύο επόμενων ημερολογιακών χρόνων.
θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
ι. Αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και των δαπανών του Σωματείου, για την πραγμάτωση των σκοπών του.
ια. Διοργανώνει σεμινάρια, επιμορφωτικές διαλέξεις, συνέδρια και ημερίδες.
ιβ. Συντονίζει την οργάνωση ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων για τα μέλη του Σωματείου.
ιγ. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
ιδ. Προτείνει το ύφος του δικαιώματος εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και των έκτακτων εισφορών.
ιε. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Αν σε δύο αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την έκδοση απόφασης, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.
ιστ. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού έντυπου και την τήρηση ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο.
ιζ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
ιη. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.
ιθ. Ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου για την πορεία και την εξέλιξη των νομικών και κάθε μορφής ζητημάτων που αφορούν στις ιδέες και στους σκοπούς του Σωματείου.
ιι. Όλα τα έγγραφα που εξέρχονται από Σωματείο υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
ικ. Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία.
ιλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάντα γνώμονα της πολιτικής του, την αταλάντευτη κι ανυποχώρητη προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, ύστερα από ειδοποίηση των μελών του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Στην πρόσκληση αναγράφονται, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης.
β. Όταν ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, με έγγραφη αίτηση που αναφέρει και τα προς συζήτηση θέματα.
3.Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4.Για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών.
5.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6.Σε συνεδρίαση που συζητείται θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.
7.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το καταστατικό κι από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών, καθώς και για τη πορεία του Συλλόγου. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις των που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν δικαιολογημένα  ή που παραστάθηκαν και διαφώνησαν, της διαφωνίας τους βεβαιουμένης στα πρακτικά του συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, διοικητικής ή δικαστικής καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
3. Καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4. Υπογράφει κάθε έγγραφο, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έγγραφα με διαχειριστικό περιεχόμενο, που υπογράφονται και από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Φροντίζει για την εφαρμογή κι εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε είδους υποχρέωση του Σωματείου.
6. Ελέγχει τα Βιβλία του ταμείου, υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και εντάλματα εισπράξεων και κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου. Συντάσσει σε συνεργασία με τον Ταμία, τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τους θέτει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
7. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
8. Αποφασίζει την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
9. Υπογράφει συμβάσεις που καταρτίζει με υπαλλήλους ή με το επιστημονικό προσωπικό, συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων, συμβάσεις αγοράς και πώλησης ακινήτων και γενικότερα εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο.


ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του .Σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.Ο Γενικός Γραμματέας έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου ,φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, πλην των διαχειριστικών.
2.Τηρεί το αρχείο του σωματείου ,το βιβλίο μητρώων των μελών και τη σφραγίδα του Σωματείου.
3.Τηρεί τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου,  της εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4.Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
1.      Ο ταμίας έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Κινεί με τον πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς που το σωματείο τηρεί σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα. Τηρεί ειδικούς λογαριασμούς για τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα κ.τ.λ .προς τον σύλλογο.
2.      Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
3.      Υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε σχετικό ταμειακό έγγραφο.
4.      Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής ,της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, οποτεδήποτε του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
5.      Υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάλογο μελών που καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.
6.      Υποβάλλει κάθε τετράμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7.      Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η οικονομική εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ανήκει στην Ελεγκτική Επιτροπή.
1.Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα άλλα όργανα του Συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά-Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής συμπίπτει απόλυτα με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε σώμα, μέσα στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγει τον Πρόεδρο της.
2.Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα και την  υποχρέωση να ελέγχει τον Ταμία εφόσον τον ειδοποιήσει εγγράφως δύο (2)τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.
3.Παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπ’όψιν της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση των συμφερόντων και της περιουσίας του Συλλόγου.
4.Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπ’όψιν της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 23
Συστήνεται ή παύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τριμελής Επιστημονική Επιτροπή με ένα  Επιστημονικά Υπεύθυνο και δύο επιστημονικά μέλη. Στις παραπάνω θέσεις μπορούν να τοποθετηθούν οποιαδήποτε τακτοποιημένα οικονομικά μέλη είτε τακτικά είτε δόκιμα ή ακόμα κατ εξαίρεση και άτομα υψηλού επιστημονικού κύρους άσχετα αν είναι μέλη ή όχι.
Η Επιστημονική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικά εποπτικό χαρακτήρα για τα προγράμματα που εφαρμόζονται και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο παρεμβάσεις, δράσεις και προγράμματα.

ΑΡΘΡΟ 24
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α. Μητρώο μελών του Σωματείου  όπου καταχωρούνται όλα  τα  στοιχεία των μελών του Σωματείου.
β. Βιβλίο  πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής  Επιτροπής.
ε. Βιβλίο δωρεών, κληρονομιών, κ.λ.π.
στ. Βιβλίο ακίνητης περιουσίας.
ζ. Βιβλίο ιστορίας  του σωματείου .
η. Πρωτόκολλο, όπου  καταχωρίζονται κατά ημεροχρονολογία όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
θ. Βιβλίο (αρχείο) εισερχόμενων  κι εξερχόμενων εγγράφων .
ι. ια. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
ιβ. Βιβλίο ηλεκτρονικού υλικού.
ιy.Αρχείο ηλεκτρονικού υλικού.
Το σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του και τα επιβαλλόμενα από την Νομοθεσία.
2.Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει  στις 31 Δεκεμβρίου, κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.Στο τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει την διεξαγωγή εκλογών για τα όργανα του Σωματείου, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο του Σωματείου, δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
2.Η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη και λήξη των αρχαιρεσιών, φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων, εποπτεύει δε κατά την διάρκεια των εκλογών για την ομαλή και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
3.Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξει πρακτικό, στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Ανακηρύσσει τους πέντε πρώτους εκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας, για τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τρεις επόμενους για αναπληρωματικά μέλη αυτού. Επίσης ανακηρύσσει τους τρεις (3) πρώτους εκλεγέντες αυτού. Τέλος, ανακηρύσσει τους (3) τρεις πρώτους εκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας, για τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους δύο (2) για τα αναπληρωματικά μέλη αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1.Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου ,Ελεγκτικής Επιτροπής κι αντιπροσώπων για τις ανώτερες οργανώσεις, γίνονται κάθε πέντε (5) χρόνια.
2.Όσα από τα τακτικά μέλη θέλουν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους ως τακτικά, να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία που ορίζει αυτό.
3.Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου και το όργανο του Συλλόγου στο οποίο ενδιαφέρεται να εκλεγεί.
4.Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
5.Η εφορευτική Επιτροπή κάνει γνωστούς τους υποψηφίους με πρακτικό ανακήρυξης που το τοιχοκολλά στο χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
6.Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών, η επωνυμία του Συλλόγου και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα για κάθε όργανο του Συλλόγου. Καταχωρούνται πρώτα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή.
7.Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος-με σταυρό-τα πρόσωπα της προτίμησης τους ,τρία (3) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ανώτατο.
8. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
9. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
10. Κατά την ψηφοφορία και την διαλογή ,δικαιούνται να παρίστανται κι εκπρόσωποι των υποψηφίων.
      11.Τα έξοδα της Εφορευτικής επιτροπής για τους φακέλους και τα. ψηφοδέλτια, καλύπτονται από το ταμείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
1 Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου.
2.Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στα αρχεία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ
Tα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από:
1.Τις τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του, από την εφ’ άπαξ εισφορά για την εγγραφή νέων μελών, καθώς και τις έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από την Γ.Σ.
2.Απο τις δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες, κληρονομιές και κάθε φύσεως επιχορηγήσεις προς αυτό, που προέρχονται από μέλη, απλούς πολίτες, από ΝΠΔΔ ,από ΝΠΙΔ ,Φορείς και οργανώσεις, τράπεζες και Επιχειρήσεις, πόρους από δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τόκους κεφαλαίων και από κάθε άλλο δωρητή ή παρέχοντα κατά νόμιμο τρόπο την ενίσχυσή του στους σκοπούς και τη δράση του Σωματείου. Η αποδοχή των πάσης φύσεως κληρονομιών θα γίνονται πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής.
3.Απο την είσπραξη εσόδων που προκύπτουν από την διεξαγωγή εκδηλώσεων, επιστημονικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών, από την πώληση αντικειμένων χρηστικής και καλλιτεχνικής αξίας, από την διοργάνωση εκδρομών και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
4.Από πάγιες χρηματοδοτήσεις εκ μέρους Δήμων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Υπουργείων, Κρατικών Υπηρεσιών.
5.Από  προσφορές σε είδος (υλικά αγαθά) και εθελοντικής εργασίας, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται.

ΑΡΘΡΟ 29
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι δαπάνες του Σωματείου διενεργούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  
Τα δικαιολογητικά των δαπανών του Σωματείου:
α. Τα εντάλματα πληρωμής.
β .Οι αποδείξεις πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 30
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ
1.Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου πραγματοποιείται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 το παρόντος.
2.Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση του Σωματείου, θα αποφασίσει και για τη διάθεση της περιουσίας του. Η περιουσία του Σωματείου επιτρέπεται να διατεθεί μόνο σε ιδρύματα, Συλλόγους και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς με αυτούς του Σωματείου.
3.Το Σωματείο, αφού διαλυθεί, τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υφίσταται μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης κάθε έγγραφο του Σωματείου φέρει υποχρεωτικά σημείωση ότι αυτό τελεί υπό εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε, τρεις τον αριθμό, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, προβαίνοντες στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, στην οποία αναφέρεται ο τίτλος, η έδρα, το έτος ίδρυσης του κι εμφανίζεται το Σήμα του Σωματείου, το οποίο θα προκύψει κατόπιν διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στα σχολεία της Μυτιλήνης και το οποίο θα επιλεγεί μεταξύ των σχεδίων που θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες μαθητές.

ΑΡΘΡΟ 32
TEΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα ως έχει από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου και υπογράφηκε νόμιμα.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται σε αυτό, θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα πάντα με το πνεύμα του καταστατικού αυτού και θα συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών Νόμων περί Σωματείων.